Zajęcia prowadzone na prośbę:

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej Wody

Czarna Woda

Zapisy prowadzi Stowarzyszenie

Zajęcia roczne odbywają się we wtorki